Sejfy

Sejfy ohnivzdorné

Zapomněl/a jsem svůj PIN kód, co s tím?

Prosím kontaktujte naši hotline, e-mail: yalelock.cz@assaabloy.com se svým sériovým číslem a ID.

Nemohu se dostat do svého sejfu, baterie jsou vybité.

Budete potřebovat 9V baterii. Záložní vstup se nachází pod otočným kolečkem, logem Yale. Při prvním použití baterie se klávesnice rozsvítí a zhasne. Baterii nechte zapnutou a pak přejetím přes klávesnici rozsviťte a zadejte PIN kód. Po otevření trezoru vyměňte baterii.

Pokud se baterie vybije, zůstane mi můj PIN kód?

Váš PIN kód zůstane stejný, dokud neprovedete sami reset.

Na klávesnici bliká 3, 2, 1. Co to znamená?

Sejf byl zablokován kvůli nesprávnému kódu. Počkejte, až vyprší doba odpočítávání - 3 minuty a pak akci opakujte.

Mohu sejf bezpečne instalovat i na stěnu?

Ne, tyto sejfy lze umístit pouze na podlahu, kvůli protipožárnímu materiálu.

Sejfy Certified

Proč sejf nepřijímá můj PIN kód?

Ujistěte se, že jste správně dokončili nastavený postup pro zadání nového PIN kódu. Dokud se na displeji nezobrazí souhlas se zadaným kódem, dokončete celý postup. Jestliže jste otevřeli sejf pomocí klíče, musíte ho také uzamknout klíčem, kód zadejte až poté při dalším otevření.

Mohu namontovat sejf i na stěnu?

Ano, k dispozici jsou 4 šrouby. Můžete tedy namontovat na stěnu nebo uložit na podlahu.

Mám problém s nastavením kódu, na displeji se zobrazuje ,,ERROR".

Nejprve stiskněte a přidržte tlačítko ,,ENTER", zároveň stiskněte tlačítko ,,3". Na displeji se objeví ,,SET CODE". Nyní můžete zadadt nový kód, stiskněte potvrzení a opakujte.

Sejfy Security

Sejf nepřijímá můj nový kód.

Ujistěte se, že jste správně dokončili postup nastavení. Proces příp. opakujte, dokud se nezobrazí souhlas na displeji. Jestliže jste otevřeli sejf pomocí klíče, uzamkněte ho také pomocí klíče. S novým kódem můžete znovu otevřít sejf.

Mohu instalovat sejf i na stěnu?

Ano, k dispozici jsou 4 šrouby, můžete tedy umístit na stěnu nebo na podlahu.

Mám problém s nastavením kódu, na displeji se zobrazuje ,,ERROR".

Nejprve stiskněte a přidržte tlačítko ,,ENTER", zároveň stiskněte tlačítko ,,3". Na displeji se objeví ,,SET CODE". Nyní můžete zadadt nový kód, stiskněte potvrzení a opakujte.

Sejfy Value

Kde najdu resetovací tlačítko pro nastavení / změnu kódu?

Je to červené tlačítko umístěné poblíž závěsu anebo v prostoru pro baterie v horní části trezoru.

Mohu namontovat sejf i na stěnu?

Ano, k dispozici jsou 4 šrouby. Můžete tedy namontovat na stěnu nebo uložit na podlahu.

Kde najdu kód pro objednání nových klíčů?

Kód je umístěn buď v pravém horním rohu na dvířkách sejfu anebo u otvoru na klíč vyrytý ve vačkovém zámku nebo na štítku. Náhradní klíč lze objednat pomocí našeho kontatního formuláře nebo hotline.

Dotazy a rady k jednotlivým skupinám sejfů.