Alarmy

Všeobecné

Chtěl/a bych rozšířit stávající alarmový systém Yale. Kolik detektorů mohu celkem použít a kde ho mohu zakoupit?

Standardní alarmový set SR-1200e je vybaven pro maximálně 20 zařízení, které neobsahují sirénu, protože nejsou využívány ,,sloty".

V případě potřeby většího alarmového setu doporučujeme SR-2100i a SR-3200i, tyto sety lze rozšírit až na 40 zařízení.

Jak lze změnit nastavení alarmu?

V aplikaci Yale Smart Living Home můžete smazat účet vlastníka a zadat znovu. Po ukončení nastavení restartujte systém, aby byla vymazána systémová paměť a nové nastavení proběhlo od začátku.

Jsou všechny alarmy Yale bezdrátové?

Ano, všechny detektory jsou bezdrátové. Pro instalaci Vašeho systému nejsou nutná žádná siťová zapojení, alarmy na ovládacím panelu se však připojují k síťovému zdroji prostřednictvím kabelu stejnosměrného transformátoru v soupravě.

Jak nastavit alarmy pro větší rodinu, kde každý člen jinak přichází a odchází?

Doporučujeme naprogramovat několik klíčů. Jednotliví členové rodiny mohou vlastnit svůj klíč, což umožňuje zapnutí i vypnutí systému dle potřeby.

Nejspíš dostávám falešné poplachy, jaký by mohl být důvod?

Zkontrolujte protokol poruchy na ovládacím panelu pro všechny indikátory detektoru, který spustil poplach. Existuje několik příčin falešných poplachů.

Jestliže se situace opakuje, zvažte umístění snímačů, např. že  PIR nejsou nad radiátorem nebo jiným zdrojem tepla. Vždy se ujistěte, že jsou zařízení pevně přichycena k povrchu a že pružiny jsou pevně přichyceny.

Je vhodné namontovat magnetické kontakty dveří.

Jak často se mění baterie v alarmovém systému?

Baterie by měly být vyměňovány každé 2-3 roky. Každý detektor, siréna i ovládací panel Vás bude informovat o stavu nutné výměny baterie.

Přestěhovali jsme se a nemáme PIN k alarmu, jak mohu dostat nový kód?

Postupy pro resetování systému jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Yale. Zde můžete stáhnout příslušné pokyny, abyste PIN kód vrátili do původního (továrního) nastavení.

Anebo můžete pomocí aplikace Ylae Smart Living Home smazat nebo změnit PIN kód a přidat až 10 nových kódů.

Mohu vyzkoušet nový alarm aniž bych vyrušil sousedy?

Ano, systém založený na ovládacím panelu má užitečnou funkci testu chůze. To umožňuje testování různých přístrojů na rádiové frekvenci,  aniž byste museli testovat alarm sluchem.

PET PIR

Proč můj mazlíček někdy spustí alarm?

Při používání PET PIR upozorňujeme na omezení, čím výš je snímač namontován, tím větší je rozsah pro danou oblast. Nesměřujte snímače přímo na nábytek nebo schodiště, kam může Váš mazlíček vylézt a vstoupit tak do detekční oblasti.

Můj mazlíček se zobrazuje na ovládacím panelu PIR, co mám dělat?

Při montáži senzoru buďte opatrní kvůli zabudovanému mechanismu ,,Tilt Tamper". Pružina musí být pečlivě usazena.

Sirény

Mám alarm na ovládacím panelu, ale nemohu deaktivovat sirénu, proč?

Vaše siréna nemusí být správně naprogramována. Zajistěte, aby siréna ,,pípala" při vysílání signálu ,,tamper-off" z panelu. Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte opětovné nastavení v jednotce sirény a ujistěte se, že hlavní/podřízený přepínač ,,4" je nastaven na VYPNUTO a že během přenosu signálu ,,learn siren" uslyšíte potvrzovací pípnutí z ovládacího panelu.

Jak je externí siréna napájena?

Siréna je nápajena ze standardních alkalických baterií typu D, které nelze nabíjet. Nefunguje na solární systém.

Jak dlouho zvoní siréna, když se spustí poplach?

Siréna zvoní, když je spuštěna po předem nastavenou dobu 4 nebo 10 minut. Po uplynutí této doby bude systém znovu aktivován.

Instaluji Yale Siren, ale nemohu deaktivovat manipulaci se sirénou, proč tomu tak je?

Vaše klávesnice nemusí být správně naprogramována. Ujistěte se, že při vysílání signálu pro zablokování a při zaznění potvrzovacího pípnutí bliká zelená kontrolka režimu programování klávesnice.

Pokud problém přetrvává, zkuste znovu nastavit klávesnici a ujistěte se, že hlavní/podřízení sirénový přepínač ,,4" je nastaven na ON a že se nacházíte v režimu programování klávesnice.

Mohu k jednomu ovládacímu panelu připojit více než jednu sirénu?

Ano, je to možné. Pouze jedna jednotka může být naprogramována pomocí alarmu na sirénu.

Proč nelze naistalovat sirénu?

Vyzkoušejte vymazání paměti sirény přesunutím tlačítka ,,clear" a následným opakováním procesu přidání sirény.

Můj alarm se pravidelně zapíná v noci, na ovládacím panelu nejsou žádné zprávy, proč se to děje?

Tento problém je zpravidla způsoben špatným umístěním vnější sirény a během nepříznivého počasí se takový problém může naskytnou, např. i při silném větru nebo bouři. Vložte vhodný vodotěsný obal za páku manipulátoru a zajistěte, aby byl kryt sirény pevně našroubován.

Pokud problém přetrvává, doporučujeme zakázat detekci rušení.

Jak často budu muset měnit baterie v siréně?

Baterie v siréně by se měli vyměňovat každé 2-3roky. Jednotka včas upozorní pípáním, že baterie jsou slabé - 5x pípíní při zapnutí systému. Při vyměňování baterií je nutné deaktivovat manipulaci sirény.

Ovládací panel a klávesnice

Proč stále dostávám poplašné hlášení detektoru, když instaluji nový alarm?

Při instalaci detektorů na stěnu zajistěte, že bude alarm v programovacím režimu. Pokud budete v jiném režimu, citlivé pružiny detektoru aktivují poplach i v případě stavu ,,vypnutí alarmu".

Jsou do Yale Smart Hub vestavěné sirény?

Ano, navíc k externí siréně máte vnitřní sirénu s hlasitostí 94 dB.

Proč stále zeleně bliká kontrolka na klávesnici a nemohu tak používat alarm?

V takové situaci se nacházíte v režimu programování klávesnice. Stiskněte dvakrát tlačítko ,,deaktivace", abyste tento režim opustili. Poté je možné standardní zapnutí alarmu.

Jak zjistím, zda je alarm nastaven na Smart Hub?

Pokud je alarm nastaven v režimu ,,Home", bude na disspleji vždy blikat červená kontrolka. V režimu ,,Away" ve stavu ,,Alarm On" zobrazuje na panelu standardní červnou LED.

Jak lze přidat telefonní čísla do Smart Hub pro přijímání oznámení SMS?

V nastavení aplikace můžete přidat nové telefonní číslo. Nový uživatel bude přijímat SMS a bude mít přehled o spuštění alarmu.

Proč Smart Hub pípá každých 30 sekund a svítí oranžová kontrolka?

Tento stav znamená poplach nebo došlo k chybě v systému. Plně zapněte systém a poté deaktivujte. Pokud stále svítí alarm, přejděte do aplikace a zkontrolujte, zda nedošlo k poruše zařízení.

Můžete provést restart Smart Hub, všechna nastavení jsou stejná a Smart Hub je aktualizován.

Příslušenství

Kolik klávesnic mohu přidat do jednoho systému?

Tolik, kolik se Vám líbí! Mějte na paměti, že jedna klávesnice použije až 20 dostupných ,,slotů", stejně jako ostatní zařízení.

Detektor kouře nejde spárovat s ovládacím panelem, proč?

Je zapotřebí počkat až 12 minut po vložní baterií do detektoru kouře. Červené světlo přestane blikat, pak můžete stisknout testovací tlačítko detektoru.

Mohu si koupit nový ovladač k již zakoupenému alarmu Yale?

Ne, není to možné. Alarmy Yale jsou dostupné pouze s jedním ovladačem.

Musím se obávat, že by soused měl stejný poplach a odblokoval tak můj alarmový systém?

Ne, pouze Vaše zařízení, která jste si nastavili (,,naučili") budou rozpoznány Vaším systémem. Ostatní doplňky, které nejsou naprogramované nebudou rušit / odblokovávat Váš systém.

Chtěl/a bych naistalovat systém pro případ paniky, jak to možné provést?

Nejprvé je nutné zadat režim ,,učit se" v systému. Přečtete si v příručce, jak postupovat, poté stiskněte červené tlačítko, abyste přešli do stavu panika. Po přidržení tlačítka se rozsvítí červená LED dioda.

Nejčastější dotazy ke všem druhům alarmů včetně dokumentů ke stažení a rad k nastavení a používání alarmů pro Yale Smart Living najdete v této kategorii.